Zarządzenie nr 167/2014Burmistrza Rypinaz dnia 17 grudnia 2014w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie nr 167/2014
Burmistrza Rypina
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Pełna treść:

167 14.pdf (332kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (14 stycznia 2015, 11:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538