Zarządzenie nr 146/2013Burmistrza Rypinaz dnia 10 grudnia 2013w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 146/2013
Burmistrza Rypina
z dnia 10 grudnia 2013


w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Pełna treść:

146 13.pdf (120kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 stycznia 2014, 11:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798