Zarządzenie nr 198/2011Burmistrza Rypinaz dnia 28 listopada 2011w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Biuro Lidera w projekcie pn. „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat" współfmansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś priorytetowa III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia"

Zarządzenie nr 198/2011
Burmistrza Rypina
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Biuro Lidera w projekcie pn. „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat" współfmansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś priorytetowa III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia"

Pełna treść:

198 2011.pdf (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (28 grudnia 2011, 08:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293