Zarządzenie nr 181/10Burmistrza Rypinaz dnia 28 grudnia 2010w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Lidera projektu oraz Biur terenowych celem realizacji projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia -projekty konkursowe.

Zarządzenie nr 181/10
Burmistrza Rypina
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Lidera projektu oraz Biur terenowych celem realizacji projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia -projekty konkursowe.

Pełna treść:

181 10.pdf (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 marca 2011, 12:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670