Zarządzenie nr 169/10Burmistrza Rypinaz dnia 2 grudnia 2010w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Nowego Centrum Rypina " współflnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7,1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie nr 169/10
Burmistrza Rypina
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Nowego Centrum Rypina " współflnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7,1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pełna treść:

169 10.pdf (398kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lutego 2011, 13:59:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431