Zarządzenie nr 163/10Burmistrza Rypinaz dnia 29 listopada 2010w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Rypiński Obszar Gospodarczy „Btelawki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie nr 163/10
Burmistrza Rypina
z dnia 29 listopada 2010


w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Rypiński Obszar Gospodarczy „Btelawki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pełna treść:

163 10.pdf (397kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lutego 2011, 13:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788