Zarządzenie nr 161/09Burmistrza Rypinaz dnia 31 grudnia 2009w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 161/09
Burmistrza Rypina
z dnia 31 grudnia 2009


w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Pełna treść:

Zarządzenie nr 161 09 (463kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (8 czerwca 2010, 09:21:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502