Zarządzenie nr 160/09Burmistrza Rypinaz dnia 31 grudnia 2009zmieniające Zarządzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania Biura Lidera projektu oraz Biur terenowych celem realizacji projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakoś systemu oświaty/ Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia"/ Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe".

Zarządzenie nr 160/09
Burmistrza Rypina
z dnia 31 grudnia 2009


zmieniające Zarządzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania Biura Lidera projektu oraz Biur terenowych celem realizacji projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakoś systemu oświaty/ Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia"/ Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe".

Pełna treśc:

160 09.pdf (219kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 lutego 2010, 08:44:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511