Uchwała nr IV/25/06Rady Miasta Rypinaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie : wyboru przedstawicieli miasta Rypina do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm1). w związku z § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12 poz 122 z dnia 4.04.2001r.)

Uchwała nr IV/25/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie : wyboru przedstawicieli miasta Rypina do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm1). w związku z § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12 poz 122 z dnia 4.04.2001r.)


Rada Miasta Rypina
uchwala

§1

Dokonać wyboru następujących przedstawicieli miasta Rypina do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich:

  1. Pana Tomasza Kosińskiego
  2. Pana Janusza Tyburskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

  1. Zmiany wyżej wymienione zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.  717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 13:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1822