Uchwała nr III/14/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/292/06 Rady Miasta Rypina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnikaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr III/14/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/292/06 Rady Miasta Rypina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miasta Rypina
u c h w a la:

§ 1

§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524