Uchwała nr XXXVIII/243/2021Rady Miasta Rypinz dnia 9 września 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, zm: Dz. U. z 2021 r. poz. 784 i poz. 922)

Uchwała nr XXXVIII/243/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 9 września 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, zm: Dz. U. z 2021 r. poz. 784 i poz. 922)


Pełna treść:

243 21.pdf (1191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (16 września 2021, 09:10:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82