Uchwała nr XXXVIII/242/2021Rady Miasta Rypinz dnia 9 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,, a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2 020r. poz. 1990 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXXVIII/242/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 9 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,, a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2 020r. poz. 1990 z późn. zm.1)


Pełna treść:

242 21.pdf (250kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (16 września 2021, 09:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89