Uchwała nr III/10/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: przyznania Burmistrzowi Miasta Rypina limitu kilometrów w jazdach lokalnych samochodem prywatnymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.) oraz § 3 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r w warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zm.)

Uchwała nr III/10/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: przyznania Burmistrzowi Miasta Rypina limitu kilometrów w jazdach lokalnych samochodem prywatnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.) oraz § 3 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r w warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zm.)


Rada Miasta Rypina
uchwala:

 

§ 1

Przydziela Burmistrzowi Miasta Rypina miesięczny limit kilometrów w jazdach lokalnych w wysokości 300 km.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2798