Uchwała nr XXXVII/239/2021Rady Miasta Rypinz dnia 16 lipca 2021w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. 1) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.2)

Uchwała nr XXXVII/239/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 16 lipca 2021


w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. 1) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.2)


Pełna treść:

239 21.pdf (1659kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (21 lipca 2021, 09:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61