Uchwała nr XXXIV/227/2021Rady Miasta Rypinz dnia 9 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz art. 33m. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2195 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXIV/227/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 9 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz art. 33m. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2195 z późn. zm.2)


Pełna treść:

227 21.pdf (1332kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (17 czerwca 2021, 11:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99