Uchwała nr III/9/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta RypinaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).

Uchwała nr III/9/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).Rada Miasta Rypina
uchwala
:

  1. Ustalić z dniem 5 grudnia 2006 roku dla Burmistrza Miasta Rypina Pana Marka Błaszkiewicza - wynagrodzenie  miesięczne brutto jak niżej:
    · płaca zasadnicza w/g XX kategorii zaszeregowania w wysokości 4.700 zł,
    · dodatek funkcyjny - w/g tabeli 8-ej w wysokości 1.800 zł,
    · dodatek stażowy w wysokości 18% płacy zasadniczej tj. 846 zł,
    · dodatek specjalny - 25 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252