Uchwała nr III/8/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: upowaznienia Przewodniczącego Rady Miasta Rypina do wykonywania w stosunku do Burmistrza Miasta Rypina czynności z zakresu prawa pracyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. ) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr III/8/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: upowaznienia Przewodniczącego Rady Miasta Rypina do wykonywania w stosunku do Burmistrza Miasta Rypina czynności z zakresu prawa pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. ) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.


Rada Miasta Rypina
uchwala:


§ 1

Upoważnia Przewodniczącego Rady Miasta Rypina do wykonywania w stosunku do Burmistrza Miasta Rypina czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2175