Uchwała nr XXXI/199/2021Rady Miasta Rypinz dnia 29 stycznia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)

Uchwała nr XXXI/199/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)


Pełna treść:

199 21.pdf (30353kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (9 lutego 2021, 07:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65