Uchwała nr XXXI/198/2021Rady Miasta Rypinz dnia 29 stycznia 2021w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990)

Uchwała nr XXXI/198/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990)


Pełna treść:

198 21.pdf (823kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (9 lutego 2021, 07:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51