Uchwała nr XXX/196/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 grudnia 2020w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. CichąNa podstawie an. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)

Uchwała nr XXX/196/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)


Pełna treść:

196 20.pdf (537kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 stycznia 2021, 09:57:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67