Uchwała nr XXX/195/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, art. 227. art. 228, an. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)

Uchwała nr XXX/195/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227. art. 228, an. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)


Pełna treść:

195 20.pdf (8867kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 stycznia 2021, 09:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79