Uchwała nr XXX/194/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.l) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 ze Zm.2)

Uchwała nr XXX/194/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.l) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 ze Zm.2)


Pełna treść:

194 20.pdf (16434kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 stycznia 2021, 09:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37