Uchwała nr XXX/193/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2021.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z póżn. zmf), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z póżn. zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 2050)

Uchwała nr XXX/193/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z póżn. zmf), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z póżn. zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 2050)


Pełna treść:

193 20.pdf (12075kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 stycznia 2021, 09:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25