Uchwała nr XXX/192/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.') oraz art. 21 1. 212, 214, 215. 222. 235-237., 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.Z)

Uchwała nr XXX/192/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.') oraz art. 21 1. 212, 214, 215. 222. 235-237., 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.Z)


Pełna treść:

192 20.pdf (44941kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 stycznia 2021, 09:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63