Uchwała nr XXIX/189/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020Zmieniająca uchwalę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, an. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)

Uchwała nr XXIX/189/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


Zmieniająca uchwalę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, an. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)


Pełna treść:

189 20.pdf (8455kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 10:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105