Uchwała nr XXIX/188/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020Zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. cl oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.') oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)

Uchwała nr XXIX/188/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


Zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. cl oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.') oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)


Pełna treść:

188 20.pdf (12803kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 10:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129