Uchwała nr XXIX/185/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej W 2021 roku”Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.') oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.2)

Uchwała nr XXIX/185/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej W 2021 roku”

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.') oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.2)


Pełna treść:

185 20.pdf (684kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 09:59:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117