Uchwała nr XXIX/183/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Trójcy W Rypinie.Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.2) oraz § 1 uchwały Nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014 r. W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r. poz. 2473)

Uchwała nr XXIX/183/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Trójcy W Rypinie.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.2) oraz § 1 uchwały Nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014 r. W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r. poz. 2473)


Pełna treść:

183 20.pdf (790kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 09:56:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143