Uchwała nr XXIX/182/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020W sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń.zm.') oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Uchwała nr XXIX/182/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


W sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń.zm.') oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)


Pełna treść:

182 20.pdf (3741kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 09:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119