Uchwała nr XXIX/181/2020Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2020 r. poz. 713 zm.: Dz. U z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 782, 1086 i 1378)

Uchwała nr XXIX/181/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2020 r. poz. 713 zm.: Dz. U z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 782, 1086 i 1378)


Pełna treść:

181 20.pdf (1430kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2020, 09:51:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121