Uchwała nr XXVIII/176/2020Rady Miasta Rypinz dnia 7 października 2020Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.1)

Uchwała nr XXVIII/176/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 października 2020


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.1)


Pełna treść:

176 20.pdf (740kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (19 października 2020, 14:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148