Uchwała nr XXVIII/174/2020Rady Miasta Rypinz dnia 7 października 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXVIII/174/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 października 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.1)


Pełna treść:

174 20.pdf (696kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (19 października 2020, 14:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152