Uchwała nr XVI/117/2019Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2019W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 paździemika 2002 roku o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Uchwała nr XVI/117/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2019


W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 paździemika 2002 roku o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)


Pełna treść:

117 19.pdf (127kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 grudnia 2019, 09:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189