Uchwała nr XVI/115/2019Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.') oraz art. 94, 211. 212, 214, 215. 222. 235-237. 242. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)

Uchwała nr XVI/115/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.') oraz art. 94, 211. 212, 214, 215. 222. 235-237. 242. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)


Pełna treść:

115 19.pdf (11926kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 grudnia 2019, 09:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165