Uchwała nr XVI/114/2019Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2019w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych W 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738)

Uchwała nr XVI/114/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2019


w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych W 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738)


Pełna treść:

114 19.pdf (397kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 grudnia 2019, 09:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269