Uchwała nr XVI/112/2019Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2019w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń.zm.1) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz, U. z 2019 r. poz. 688 z późń. Zm.2)

Uchwała nr XVI/112/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2019


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń.zm.1) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz, U. z 2019 r. poz. 688 z późń. Zm.2)


Pełna treść:

112 19.pdf (774kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 grudnia 2019, 09:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158