Uchwała nr III/19/2018Rady Miasta Rypinz dnia 14 grudnia 2018w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U z 2018r. poz. 994 z póżn. zml./, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z póżn. zm.2/ w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 /M. P. z 2018r. poz. 1007/

Uchwała nr III/19/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 grudnia 2018


w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U z 2018r. poz. 994 z póżn. zml./, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z póżn. zm.2/ w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 /M. P. z 2018r. poz. 1007/


Pełna treść:

19 18.pdf (278kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (20 grudnia 2018, 11:14:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341