Uchwała nr II/14/2018Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2018W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)' oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b Ustawa z dnia 13 Wlześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)2

Uchwała nr II/14/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2018


W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)' oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b Ustawa z dnia 13 Wlześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)2


Pełna treść:

14 18.pdf (382kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (6 grudnia 2018, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378