Uchwała nr II/11/2018Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2018W sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin gz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i do wolontariacie na rok 2019.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmim1ym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń.zm.1) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2)

Uchwała nr II/11/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2018


W sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin gz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i do wolontariacie na rok 2019.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmim1ym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń.zm.1) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2)


Pełna treść:

11 18.pdf (784kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (6 grudnia 2018, 14:12:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256