Uchwała nr II/9/2018Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2018W sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póżn. zm.1) w związku z § 46 lit. „b” Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 12 poz. 122 z dnia 04.04.2001r.)

Uchwała nr II/9/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2018


W sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póżn. zm.1) w związku z § 46 lit. „b” Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 12 poz. 122 z dnia 04.04.2001r.)


Pełna treść:

9 18.pdf (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (6 grudnia 2018, 14:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286