Uchwała nr II/8/2018Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2018w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póżn. zm.1) w związku z § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody ' Kujawsko- Pomorskiego Nr 12 poz.122 z dnia 04.04.2001 r.)

Uchwała nr II/8/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póżn. zm.1) w związku z § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich (Dz.Urz. Wojewody ' Kujawsko- Pomorskiego Nr 12 poz.122 z dnia 04.04.2001 r.)


Pełna treść:

8 18.pdf (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (6 grudnia 2018, 14:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303