Uchwała nr II/3/2018Rady Miasta Rypinz dnia 29 listopada 2018W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego 9 Rady Miasta Rypin.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)

Uchwała nr II/3/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2018


W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego 9 Rady Miasta Rypin.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)


Pełna treść:

3 18.pdf (260kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (6 grudnia 2018, 14:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236