Uchwała nr XLIV/304/2017Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Uchwała nr XLIV/304/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)


Pełna treść:

304 17.pdf (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 stycznia 2018, 11:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292