Uchwała nr XLIV/301/2017Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)i

Uchwała nr XLIV/301/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)i


Pełna treść:

301 17.pdf (1679kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 stycznia 2018, 11:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357