Uchwała nr XLIII/297/2017Rady Miasta Rypinz dnia 28 listopada 2017w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach lokalnychl (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

Uchwała nr XLIII/297/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach lokalnychl (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)


Pełna treść:

297 17.pdf (117kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (7 grudnia 2017, 12:46:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476