Uchwała nr XLII/287/2017Rady Miasta Rypinz dnia 13 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.2)

Uchwała nr XLII/287/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.2)


Pełna treść:

287 17.pdf (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (17 listopada 2017, 12:32:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303