Uchwała nr XXVIII/213/16Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2017.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. 1), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVIII/213/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. 1), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.2)


Pełna treść:

213 16.pdf (944kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (25 stycznia 2017, 09:01:50)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (25 stycznia 2017, 10:24:51)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365