Uchwała nr XXVIII/211/16Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2016w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954 i poz. 1985)

Uchwała nr XXVIII/211/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954 i poz. 1985)


Pełna treść:

211 16.pdf (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (25 stycznia 2017, 08:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330