Uchwała nr XXVII/209/16Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.") oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze ZM.2 )

Uchwała nr XXVII/209/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.") oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze ZM.2 )


Pełna treść:

209 16.pdf (988kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (25 stycznia 2017, 08:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330