Uchwała nr XXVI/207/16Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2024 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.2)

Uchwała nr XXVI/207/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.2)


Pełna treść:

207 16.pdf (1187kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (13 grudnia 2016, 12:11:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360